Organy Osiedla Turaszówka

Rada Osiedla Turaszówka:

  Przewodniczący – Tomasz Zajdel

  Wiceprzewodniczący – Marek Guzik

  Sekretarz – Grażyna Wilk-Wajs

  Radni:

   Michał Bęben

   Małgorzata Frączek

   Anna Galert

   Wieńczysław Galert

   Marzena Hubert-Kuliga

   Monika Kabaj

   Bogdan Krawczyk

   Aneta Masłowska

   Henryk Rospond

   Daniel Sanocki

   Zofia Witkoś-Klatka

   Małgorzata Wojnar-Krężałek

Zarząd Osiedla Turaszówka:

  Przewodniczący – Henryk Rospond tel. 501-472-124

  Zastępca Przewodniczącego – Michał Bęben

  Sekretarz – Anna Galert

  Członek:

   Bogdan Krawczyk

Posiedzenia Zarządu odbywają się w każdy każdy trzeci wtorek miesiąca w Osiedlowym Domu Ludowym w Krośnie przy Al. Jana Pawła II 31:

1) w okresie od stycznia do kwietnia oraz od października do grudnia o godzinie 18.00

2) w okresie od maja do września o godzinie 18.30.

W każdy poniedziałek w godzinach 19:00 ÷ 20:00 w Osiedlowym Domu Ludowym dyżur pełni Przewodniczący Zarządu Osiedla Turaszówka.


Rada Osiedla Turaszówka-kadencja 2015-2019:

  Przewodniczący – Henryk Rospond

  Wiceprzewodniczący – Michał Bęben

  Sekretarz – Grażyna Wilk

  Radni:

  Dorota Baran

  Andrzej Brekiesz

  Stanisław Buczyński

  Anna Galert

  Wieńczysław Galert

  Marzena Hubert-Kuliga

  Szymon Jaworski

  Monika Kabaj

  Stanisław Samborski

  Wioletta Wenda

  Zofia Witkoś-Klatka

  Tomasz Zajdel

Zarząd Osiedla Turaszówka:

  Przewodniczący – Tomasz Zajdel

  Zastępca Przewodniczącego – Stanisław Buczyński

  Sekretarz – Zofia Witkoś-Klatka

  Członkowie:

   Anna Galert

   Marzena Hubert-Kuliga