Klub Aktywnego Mieszkańca

Stowarzyszenie Klub Aktywnego Mieszkańca w Turaszówce prowadzi działalność edukacyjną, kulturalną i sportową poprzez inicjowanie, wspieranie i pomoc w różnego rodzaju przedsięwzięciach podejmowanych przez mieszkańców, emerytów i rencistów Osiedla Turaszówka.

Władze Stowarzyszenia:

    Anna Galert - Prezes Zarządu

    Jacek Kapała - Zastępca Prezesa

    Zofia Witkoś-Klatka - Skarbnik

    Alicja Zajączkowska - Sekretarz

    Józef Zajączkowski – Członek

Siedziba Klubu: Osiedlowy Dom Ludowy w Turaszówce Al. Jana Pawła II 31.